• اطلاعات تماس
  شماره تماس: 3544 229 0913

  شماره تماس، تلگرام: 09136019087

  پست الکترونیک: fikano.com@gmail.com

  اینستا گرام طراحی گرافیک و چاپ فیکانو: fikano.ir

  اینستا گرام آثار هنری (طراحی دستی و نقاشی) رسول مهدی جبار: rasoul_mahdijabbar

 • اطلاعات واریز وجه
  شماره کارت های حساب بانکی برای  واریز وجه به نام رسول مهدی جبار:

  بانک ملت: 6104337843068774

  بانک پارسیان: 6221061056625686

ارسال ایمیل به ما