نظر شما

شما می توانید با ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود، فعالیت ما را در وب سایت فیکانو آنلاین بهبود بخشیده و کیفیت خدمت رسانی ما را ارتقاء دهید.

راه های ارسال پیام برای ما:

  • شماره تلگرام: 09136019087
  • پست الکترونیک: fikano.com@gmail.com (همچنین می تواند از طریق فرم زیر اقدام کنید)

“حتما در ابتدای پیام، کلمه انتقاد یا پیشنهاد برای فیکانو آنلاین را بنویسید تا برای ما قابل تفکیک باشد”

ارسال ایمیل به ما