نظر شما

شما می توانید با ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود، فعالیت ما را در وب سایت فیکانو آنلاین بهبود بخشیده و کیفیت خدمت رسانی ما را ارتقاء دهید.

راه های ارسال پیام برای ما:

  • شماره تلگرام و واتس اپ: 09136019087
  • پست الکترونیک: fikano.com@gmail.com

“حتما در ابتدای پیام، کلمه انتقاد یا پیشنهاد برای فیکانو آنلاین را بنویسید تا برای ما قابل تفکیک باشد”