طراحی حرفه ای تقویم و سررسید

طراحی انواع جلد و تم داخلی تقویم و سررسید، طراحی تقویم های رومیزی در ابعاد و صفحات متنوع، طراحی تقویم های دیواری تبلیغاتی از مهارت های فیکانو آنلاین می باشد.