طراحی دقیق دفترچه محصولات

از دیگر فعالیت های فیکانو آنلاین، طراحی با کیفیت بسیار بالای بروشور محصولات و تصویرسازی محصول صنعتی، قطعات مربوط به آن و روش استفاده و کاربری وسیله مورد نظر می باشد.