پاکت، کاور و بسته بندی سی دی و دی وی دی

طراحی انواع لیبل دی وی دی و کاور سی دی و دی وی دی، آلبوم های نمونه کار و رزومه و آلبوم های موسیقی از فعالیت های ماست.