فولدر تبلیغاتی یعنی خلاقیت در تیغ و طرح

فولدرهای تبلیغاتی اغلب برای نگهداری تک برگ های تبلیغاتی شرکت ها نظیر کاتالوگ و بروشرهای تک برگ یا تراکت و یا حمل قراردادهای رسمی و اسناد و اوراق اداری شرکت ها استفاده می شود. طراحی فولدر اغلب نیاز به خلاقیت های ماهرانه ای در فرم و قالب و گرافیک دارد تا هم کاربردی و مفید باشد، هم مقرون به صرفه از لحاظ قیمت و هم زیبا و شکیل.