طرح جلد کتاب شما، اولین قدم مخاطب برای نزدیک شدن به کتاب شماست.

فیکانو آنلاین، طراحی جلد کتاب و طراحی تم کتاب جهت صفحه آرایی را سالهاست بصورت تخصصی انجام میدهد و در این راستا با ناشران، نویسندگان و مترجمان زیادی همکاری مستمر  و شاخص داشته است.